NETHERLANDS: Broadchurch Continues Tonight On RTL4Viewers in the Netherlands will be able to see the third and fourth episodes of Broadchurch tonight on RTL 4. The series stars David Tennant and Olivia Colman as the police detectives working to solve the murder of a young boy in a small English seaside town.

Watch a promo clip here


Broadchurch
Dubbele aflevering
Britse misdaaddramaserie waarin een rustige kuststadje wordt opgeschrikt door de mysterieuze dood van een elfjarige jongen. Het moordonderzoek dat volgt, zorgt voor veel onrust binnen deze kleine gemeenschap.

Aflevering 3
20.00
Inspecteur Alec Hardy probeert halsstarrig een verband te zoeken tussen de plaats delict en de plaats waar het lichaam van Danny is teruggevonden. Waarom heeft de moordenaar het hier gedumpt? Ondertussen ondervragen Hardy en Miller ook Mark Latimer, de vader van Danny. Zijn vingerafdrukken werden namelijk aangetroffen op de plaats delict. Steve Connelly zoekt toenadering tot Beth en heeft een geheimzinnige boodschap voor haar...

Aflevering 4
21.00
Hardy is opgelucht wanneer het bewijsmateriaal alsnog kan gerecupereerd worden uit de brand. Betekent dit eindelijk een doorbraak in zijn onderzoek? Ondertussen schakelen de Latimers Karen in, die hen belooft een voorpagina te wijden aan de dood van Danny. Daaraan is echter wel een bijzondere voorwaarde gekoppeld... Maggie ontdekt dat Susan Wright onder een schuilnaam leeft en voelt haar hierover aan de tand.


Broadchurch
Double episode
British crime drama in which a peaceful coastal town is rocked by the mysterious death of an eleven year old boy. The murder investigation that follows creates a lot of turmoil in this small community.

Episode 3
20:00
Inspector Alec Hardy doggedly tries to find a connection between the crime scene and the place where the body of Danny was. Why did the killer dump him here? Meanwhile Hardy and Miller also interrogate Mark Latimer, Danny's father. His fingerprints were found at the crime scene. Steve Connelly reaches out to Beth and has a mysterious message for her...

Episode 4
21:00
Hardy is relieved when evidence can still be recovered from the fire. Is this finally a breakthrough in his research? Meanwhile, the Latimers turn to Karen, who promises them to devote herself to the story of Danny’s death. However, it is a front with a special condition attached... Maggie discovers that Susan Wright lives under a pseudonym and her curiosity is piqued Comments