BELGIUM: Watch Episodes 3 and 4 Of Broadchurch On Vitaya Tonight.Viewers in Belgium will be able to see episodes 3 and 4 of the hit UK drama series Broadchurch on Dutch language channel Vitaya tonight. The award winning series stars David Tennant, Olivia Colman and Arthur Darvill and follows the investigation into the murder of a young boy in a small town. 

Watch both episodes tonight from 21.15

Broadchurch

Aflevering 3
VITAYA 21u15 - 22u05

Inspecteur Alec Hardy probeert halsstarrig een verband te zoeken tussen de plaats delict en de plaats waar het lichaam van Danny is teruggevonden. Waarom heeft de moordenaar het hier gedumpt? Ondertussen ondervragen Hardy en Miller ook Mark Latimer, de vader van Danny. Zijn vingerafdrukken werden namelijk aangetroffen op de plaats delict. Steve Connelly zoekt toenadering tot Beth en heeft een geheimzinnige boodschap voor haar.

Aflevering 4
VITAYA  22u05 - 23u00

Hardy is opgelucht wanneer het bewijsmateriaal alsnog kan gerecupereerd worden uit de brand. Betekent dit eindelijk een doorbraak in zijn onderzoek? Ondertussen schakelen de Latimers Karen in, die hen belooft een voorpagina te wijden aan de dood van Danny. Daaraan is echter wel een bijzondere voorwaarde gekoppeld... Maggie ontdekt dat Susan Wright onder een schuilnaam leeft en voelt haar hierover aan de tand.


Broadchurch

Episode 3
Vitaya 21.15 – 22.05

Inspector Alec Hardy doggedly tries to connect the crime scene with the place where the body of Danny was found. Why did the killer dump the body there? Meanwhile, Hardy and Miller also interrogate Mark Latimer, Danny's father. His fingerprints were found at the crime scene. Steve Connelly makes contact with Beth and has a mysterious message for her.

Episode 4
Vitaya 22.05 – 23.00

Hardy is relieved when evidence can still be recovered from the fire. Does this finally mean a breakthrough in his investigation? Meanwhile, the Latimers turn to Karen who promises them their own feature on the death of Danny. However, there is a special condition attached ... Maggie discovers that Susan Wright lives under a pseudonym and her instinct for a story is piqued.


Comments